Mindfulness i förskola och skola

PSYKISK OHÄLSA

Varannan femtonåring i Sverige säger att de känner en oro, har sömnsvårigheter och huvudvärk eller magont. Många unga upplever också en ”prestationshets”, att de alltid förväntas prestera på alla nivåer i skolan, på sociala medier, bland vänner och inför vuxenvärlden.

 

Forskning visar att psykisk ohälsa ökar konstant hos barn och unga. En förskola och skola som jobbar aktivt och hälsofrämjande får välmående elever, transparent klimat samt högre studieresultat.
 
Jag erbjuder hälsofrämjande aktiviteter i form av lekfulla och roliga mindfulnessövningar, värdegrundsbaserade fyrahörnsövningar och tillitsövningar. 
 
Jag erbjuder också handledning av personal, så att ni själva kan utföra övningar i klassrummet, rörelserummet, gymnastiksalen eller utomhus.
 
Implementera hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med mig – det bidrar till att forma en skola där hälsa står i fokus. Dessutom har vi väldigt roligt då många av övningarna är lekfulla och skapar trivsel genom skratt och välbehövliga pauser i studierna. Välmående barn lär sig mer om de samtidigt har roligt.

Vill du veta mer?

Isabell Lindström
073 – 030 47 42
isabell@isalind.se